Waarom kiest u voor Anoerac?

– Zij voldoet aan alle wettelijk gestelde eisen voor (natuurgeneeskundig) therapeuten; volwaardig gediplomeerd, gecertificeerd, beëdigd en aangesloten bij de VBAG. Zij biedt haar diensten aan, op basis van haar 21-jarige kennis, kunde en ervaring als complementair natuurgeneeskundig therapeut, life- en bedrijfscoach, holistische massage therapeut, energetisch therapeut, sapvast-expert en detox-specialist (volgens de orthomoleculaire geneeskunde);

– Anoerac werkt vanuit een holistische visie; alles is onlosmakelijk verbonden aan elkaar. Zij analyseert en ziet samenhangen; Stress en de daarmee samenhangende problemen, klachten en ziekten worden zichtbaar. Het is daar waar de kracht van Anoerac de juiste hulp bij kan bieden;

– Zij reduceert fysieke-, lichamelijke- én energetische klachten;

– Zij observeert, signaleert, adviseert en rapporteert;

– Zij werkt multi-disciplinair. Natuurgeneeskundige behandelingen bevatten meerdere methoden in één behandeling;

– Er is 1 loket. De cliënt hoeft niet 10x zijn verhaal te doen;

– Zij werkt graag samen met vooruitstrevende huisartsen, fysiotherapeuten, specialisten die de gezondheid van hun patiënten centraal stellen. Ook werkt zij samen met complementair therapeuten die aangesloten zijn bij een door zorgverzekeraars erkende beroepsvereniging.

– Zij is niet gebonden aan iedere minuut en zij neemt ruimschoots de tijd voor haar cliënten;

– Anoerac werkt overdag, ’s avonds en in het weekend geopend;

– Voor een behandeling van Anoerac heeft u geen verwijsbrief nodig van uw huisarts;

– Behandelingen van Anoerac worden (deels)vergoed door de zorgverzekeraar als u aanvullend verzekerd bent voor alternatieve therapieën;

– Zij heeft een geheimhoudingsplicht;

– De relatie tussen natuurgeneeskundig therapeut en de cliënt is persoonlijk en vertrouwelijk. In overleg met de cliënt (of in geval van een levensbedreigende situatie) kan er een terugkoppeling plaatsvinden