Dit is de privacyverklaring van natuurgeneeskunde praktijk Anoerac. Ons adres is Couwenhoven 3034, 3703 HA in Zeist.. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Versie: 24 mei 2018

Contactgegevens
ANOERAC
Couwenhoven 3034,
3703HA Zeist
+31645116078
info@anoerac.nl

KvK: 30200647
BTW: NL176645354B01

De persoonsgegevens die wij verwerken
De persoonsgegevens die wij opslaan worden uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. De reden dat wij uw gegevens opslaan is om dat u gebruik maakt van onze diensten en/of onze website of omdat u de gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
  Bedrijfsnaam
  Adresgegevens bedrijf
  Telefoonnummer
  E-mailadres
  Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch
  Locatiegegevens
  Gegevens over uw activiteiten op onze website
  IP-adres
  Internetbrowser en apparaat type
  Gevoelige persoonsgegevensHet is niet onze intentie om, zonder toestemming van ouders of voogd, gegevens op te slaan van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen de leeftijd echter niet controleren en raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Dit om te voorkomen dat er zonder toestemming gegevens worden verzameld. Mocht het vermoeden of de overtuiging bestaan dat wij zonder toestemming dergelijke gegevens hebben opgeslagen, neem dan contact met ons op via info@anoerac.nl zodat wij deze gegevens direct kunnen verwijderen.

Waarom wij persoonsgegevens opslaan?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Ten behoeve van onze administratie.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Om contact met u op te kunnen nemen als dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren en/of onze producten te kunnen leveren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten.
 • Om goederen en/of diensten aan u te kunnen leveren.
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere marketinguitingen.
 • Om onze website te verbeteren en onze diensten en producten beter aan te kunnen laten sluiten op uw voorkeuren, analyseren wij uw gedrag op onze website. Dit gebeurt volledig anoniem.
 • Geautomatiseerde besluitvorming
 • hulpvraag, klacht(en)omschrijving, anamnese, ziektegeschiedenis
 • behandelplan, datum consult, consultverslag

  Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Diffuse) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Anoerac bewaart en gebruik uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan mij worden verstrekt. De gegevens worden opgeslagen in een dossier. De bewaartermijn is 15 jaar. Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan. Ik sla persoonsgegevens op die voor de levering van mijn diensten als behandelend therapeut noodzakelijk zijn. Dit zijn gegevens die nodig zijn voor facturatie, vergoeding door uw zorgverzekering, voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing of om andere zorgverleners te informeren bij doorverwijzing. Dit laatste uiteraard in overleg en toestemming van u.

Delen van persoonsgegevens met derden
De persoonsgegevens die wij van u opslaan worden nooit aan derden verkocht. Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerken wordt een ‘verwerkersovereenkomst’ afgesloten. Dit om ervoor te zorgen dat uw gegevens vertrouwelijk en goed beveiligd zijn. Anoerac blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

FUNCTIONELE COOKIES
Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te optimaliseren.

ANALYTISCHE EN TRACKING COOKIES
Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen hiervan.

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics
naam: __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz, _ga, _utm.gif
functie: Google Analytics verzamelt informatie waardoor wij inzicht krijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie gebruiken we uiteindelijk om onze website te verbeteren.
bewaartermijn: 2 jaar

Facebook Tracking Pixel en Facebook Share functie
naam: impression.php/#, c_user, act, xs, datr, wd, fr, m_pixel_ratio, pl, sb
functie: Een Facebook tracking pixel wordt gebruikt voor retargeting. Dit stelt ons in staat om gericht relevante advertenties te tonen op het advertentienetwerk van Facebook (waaronder Instagram). Daarnaast worden cookies van Facebook gebruikt om een bezoeker in staat te stellen een artikel of pagina op onze website te delen via Facebook.
bewaartermijn: 90 dagen

COOKIES BEHEREN
U kunt onze cookies verwijderen door op de volgende knop te drukken:

Anoerac cookie instellingen

U kunt zich tevens afmelden voor het gebruik van cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerste is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Diffuse en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@anoerac.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Diffuse wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Anoerac neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@anoerac.nl.